MAGNAR ADVOCATEN
Koen Van de Gejuchte
Coupure Rechts 88
B-9000 Gent
T +32 9 324 87 27
F + 32 9 330 44 63
info@magnar.be